Komory hiperbaryczne


Wyróżnia się komory hiperbaryczne wieloosobowe i jednoosobowe. Komory jednoosobowe mogą być miękkie – wykonane ze specjalnego elastycznego tworzywa sztucznego, które staje się twarde pod wpływem ciśnienia panującego wewnątrz komory. Cylindry w komorach twardych wykonywane są z metalu lub z akrylu. Najnowocześniejsze komory mają cylindry wykonane w całości z super przezroczystego akrylu o specjalnych właściwościach.

Ciśnienie w komorze hiperbarycznej jest stopniowo zwiększane do wartości między od 1,3 do 3,2 ATA – czyli od 1,3 do 3,2 razy większych od ciśnienia atmosferycznego. W trakcie zabiegu pacjent oddycha czystym tlenem, podawanym również pod zwiększonym ciśnieniem. Wartość ciśnienia stosowanego podczas zabiegu dobierana jest przez lekarza, w zależności od rodzaju problemu, z jakim zgłasza się pacjent.

Podczas terapii hiperbarycznej pacjent przebywa w pozycji siedzącej lub leżącej. Połączona moc zwiększonego ciśnienia i zwiększonego stężenia tlenu sprawia, że gaz ten z większą łatwością przedostaje się do płynów ustrojowych: krwi, limfy i płynu mózgowo-rdzeniowego, który odżywia mózg i rdzeń kręgowy. Dostarczenie zwiększonej ilości tlenu do gorzej ukrwionych miejsc zwiększa szansę na ich regenerację.

W trakcie zabiegu operator komory utrzymuje stały kontakt wzrokowy i dźwiękowy z pacjentem. „Zanurzanie” i „wynurzanie” przebiega bardzo powoli, aby zminimalizować nieprzyjemne odczucia w uszach (podobne do tych, jakie odczuwamy podczas lotu samolotem przy starcie i lądowaniu). Zabieg trwa około 45- minut. W szczególnych przypadkach można wydłużyć czas ekspozycji do 90 minut.

W Centrum Medycznym VIMED dostępne są nowoczesne jednoosobowe komory hiperbaryczne: Pacjenci mają do wyboru komorę miękką i twardą.


Miękka komora hiperbaryczna mHBOT (Classic):

  • umożliwia zastosowanie ciśnień do 1,3 ATA
  • z tej komory nie mogą korzystać pacjenci z poważniejszymi zaburzeniami narządu ruchu, ze względu na utrudnione wchodzenie i wychodzenie z komory
  • ze względu na niewielkie “okienka” pacjenci cierpiący na klaustrofobię mogą odczuwać dyskomfort
  • w trakcie zabiegu operator komory utrzymuje stały kontakt wzrokowy i dźwiękowy z pacjentem.

Twarda komora hiperbaryczna HBOT (Comfort):

  • umożliwia zastosowanie bardzo wysokich ciśnień – nawet do 3,2 ATA, dzięki czemu znacznie rozszerza się zakres zastosowań terapeutycznych
  • w trakcie zabiegu operator komory utrzymuje stały kontakt wzrokowy i dźwiękowy z pacjentem za pośrednictwem systemu intercomm
  • dużo wyższy komfort zabiegu – w pełni przezroczysty cylinder ogranicza do minimum poczucie klaustrofobii
  • dostosowana dla osób niepełnosprawnych pacjenci wsuwani są do komory na specjalnym wózku na rolkach