Bezpieczeństwo tlenoterapii hiperbarycznej


Terapia hiperbaryczna jest zabiegiem nieinwazyjnym, stosowanym w leczeniu schorzeń, w tym także u niemowląt jak i osób w podeszłym wieku przy zastosowaniu ciśnień od 1,3 do 3, a nawet w niektórych wypadkach do 6 ATA w seriach do 60 powtórzeń sesji od 30 do 120 minut. Przestrzeganie zaleceń dotyczących zakresu ciśnień i czasu trwania terapii zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo zabiegu.

W naszym ośrodku stosujemy terapię w celach profilaktyczno-leczniczych, aplikując ciśnienia (PO2) w zakresie od 1,3 do 1,5 ATA w seriach po 10 do 20 zabiegów, w sesjach po 45 minut.

Najczęstszym efektem ubocznym tlenowej terapii hiperbarycznej jest uraz ciśnieniowy uszu i zatok, wywołany wysokim ciśnieniem. Aby zminimalizować ryzyko barotraumy, należy stosować się do zaleceń oczyszczania uszu podczas kompresji. Rzadkim powikłaniem jest zatrucie tlenem, do którego może dojść przy podawaniu zbyt wysokich stężeń tlenu przez zbyt długi czas.

  • Stosowane w CM VIMED procedury zabiegowe terapii hiperbarycznej są absolutnie bezpieczne i przy ścisłym ich stosowaniu nie ma najmniejszego ryzyka wystąpienia jakichkolwiek powikłań w wyniku zabiegu.

Podczas terapii obowiązuje zakaz wnoszenia do komory hiperbarycznej:

  • zapalniczek
  • zapałek
  • telefonów komórkowych
  • baterii
  • termometrów
  • syntetycznych ubrań i materiałów (posłania, koce, prześcieradła, poduszki, materace)
  • urządzeń elektrycznych (radioodbiorniki, odtwarzacze mp3)
  • materiałów łatwopalnych

Przez cały czas trwania zabiegu w pomieszczeniu przebywa wraz z pacjentem ratownik medyczny, który utrzymuje stały kontakt wzrokowy i dźwiękowy z pacjentem, obsługuje znajdujący się na zewnątrz komory panel kontrolny oraz nadzoruje prawidłowy przebieg zabiegu.