Terapia u źródeł zaburzeń funkcjonowania mózgu


Jeśli Twoje dziecko cierpi na autyzm, a Ty, widząc je zamknięte w nieznanym świecie, czujesz się bezsilny, nie załamuj rąk. Do Polski dotarł wreszcie nowy sposób walki z zaburzeniami pracy mózgu, który przez ostatnie kilka lat przywrócił światu wielu młodych ludzi. Mowa o tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) walczącej z przyczynami autyzmu u źródeł i tym samym dającej małym pacjentom szansę na lepsze życie.

Choć przyczyny autyzmu do dziś nie zostały ostatecznie zdefiniowane, wiadomo, że winne są mu głównie defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Badania nad układem nerwowym i sposobami przywracania jego właściwego funkcjonowania doprowadziły zachodnich naukowców do wniosku, że znaczącym czynnikiem – także w terapii autyzmu – może być zapewnienie komórkom mózgowym odpowiedniego poziomu dotlenienia przy wykorzystaniu komory hiperbarycznej.

Amerykańscy lekarze z dumą relacjonują efekty tego rodzaju zabiegów, podkreślając wyraźnie zauważalną poprawę stanu dzieci z autyzmem, lepszy kontakt wzrokowy, usprawnienie funkcjonowania społecznego i rozumienia języka.

Dysponujemy wieloma wynikami badań dzieci autystycznych, które dowodzą znacznej poprawy funkcjonowania mózgu po zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej

- mówi dr Macari z Carmel Clinic

W leczeniu autyzmu konieczne są serie min. 30 zabiegów. Z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu proponujemy pakiety 30 zabiegów w specjalnych cenach:


w komfortowej komorze twardej HBOT 100% medyczny tlen z butli – 30 zabiegów ze zniżką 40%, w cenie 228 zł / zabieg

w popularnej komorze miękkiej mHBOT 95% tlen z koncentratora – 30 zabiegów ze zniżką 40%, w cenie 96 zł / zabieg


 Także zdaniem dr. Jamesa Neubrandera, który od połowy lat 90. opiekował się ponad 5 000 dzieci z autyzmem i poświęcił na pracę terapeutyczną ze swoimi pacjentami ponad 75 000 godzin, tlenoterapia hiperbaryczna jest jednym z najcenniejszych narzędzi w leczeniu tego schorzenia.

Aż 80% rodziców jego małych pacjentów zauważyło pozytywne zmiany u swoich pociech i potwierdziło, że terapia HBOT rzeczywiście przynosi efekty.

Rodzice zauważali u swoich dzieci m.in.:

autyzm
 • poprawę umiejętności komunikowania się (zwiększenie zasobu słownictwa, budowanie dłuższych zdań, częstsze zadawanie pytań),
 • większą aktywność i zaangażowanie,
 • zmniejszenie lękliwości i objawów frustracji,
 • lepszy kontakt wzrokowy (zdolność do patrzenia w oczy podczas udzielania odpowiedzi, utrzymywanie dłuższego kontaktu wzrokowego, umiejętność właściwej interpretacji ekspresji twarzy),
 • nowy poziom rozumienia związków przyczynowo-skutkowych (rozumienie nowych pojęć, świadomość konsekwencji),
 • lepsze radzenie sobie z rozwiązywaniem problemów (dużo dokładniej i w krótszym czasie),
 • poprawę w zakresie rozumienia języka (większą dociekliwość, inicjowanie nowych zadań, badanie nowych możliwości),
 • wzrost apetytu (skłonność do próbowania nowych pokarmów, przybieranie na wadze),
 • lepsze funkcjonowanie jelit.

U źródeł wspomnianych efektów tlenoterapii w leczeniu autyzmu leżą potwierdzone badaniami zjawiska zachodzące w organizmie na skutek działania tlenu pod zwiększonym ciśnieniem.


Specjaliści podkreślają zwłaszcza:

 • dotlenienie mózgu i poprawę jego ukrwienia,
 • usprawnienie procesu eliminacji z komórek, tkanek i narządów szkodliwych toksyn, które ogrywają znaczącą rolę w rozwoju autyzmu,
 • zmniejszenie stanu zapalnego i prozapalnych substancji biochemicznych,
 • wzrost aktywności kluczowych enzymów przeciwutleniających,
 • ośmiokrotne zwiększenie ilości komórek macierzystych,
 • redukcję stresu oksydacyjnego,
 • zwiększoną produkcję nowych mitochondriów,
 • ograniczenie ilości bakterii, wirusów i drożdżaków,
 • pobudzenie produkcji i wykorzystania serotoniny (HBOT działa jak lek antydepresyjny),
 • poprawę zdolności regeneracji tkanek.

Niestety, w Polsce dostęp do leczenia tlenem jest ograniczony. W kraju istnieje zaledwie kilka ośrodków terapii hiperbarycznej, w których z zabiegów, po długim czasie oczekiwania, korzystać mogą jedynie pacjenci cierpiący na ciężkie schorzenia. W żadnym z nich nie można korzystać z komory hiperbarycznej w leczeniu chorób przewlekłych spoza listy tzw. bezwzględnych wskazań, a autyzm do takich nie należy. Obecnie jedynym ośrodkiem dającym szansę skorzystania z tlenoterapii wszystkim zainteresowanym jest Centrum Medyczne VIMED, w którym dostępne są nowoczesne jednoosobowe komory hiperbaryczne – miękka i twarda.